วิธีสั่งซื้อ/ชำระเงิน  • Home

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

วิธีการชำระเงิน

หลังจากได้รับคำสั่งซื้อ สแกนชำระผ่านพร้อมเพย์ หรือ โอนเงินได้ที่บัญชีตามภาพด้านล่าง